Publicaties & Onderzoeken

2011 Cultuur workshop : Medewerkers begeleiden en inspireren met zorgzwaartepakketten (lees meer)
2011 Riederborgh ziet het werken met zorgzwaartepakkent kans om client centraal te stellen (lees meer)
2011 Humanitas DHM past kennis uit workshop trainer Evelin-Pierre Dumfries toe (lees meer)
2010 Een quotum voor topbanen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (lees meer)
2009 Invoering ZZP leidt tot herontwerp van alle bedrijfsonderdelen (lees meer)
2005 Denken in Configuraties (lees meer)
1994 De ideale directeur
1993 Exploratief-comparatief onderzoek in tien ziekenhuizen naar een top-managementstructuur met een verpleegkundig directielid en de invloed op de besluitvorming van financieel-economische processen
1992 Organisatie diagnose ziekenhuis in Limburg en de marktpositie van dit ziekenhuis.
1991 Meta-analysestudie naar de effecten van de op experimentele basis ingevoerde patiengericht organisatiemodel in Integrerende Verpleegkundige in Algemene ziekenhuizen
1988 Ontwikkelen projectplan invoeren patiengericht organisatiemodel volgens Realisatiemodel.
Andere publicaties
2006 Zorg in de maatschappelijke opvang (lees meer)
2005 Solidariteit in Zorgende gemeenschappen
2005 Amigoe di Aruba: positie van Haitiaanse ouderen
My LinkedIN Profile